Risicoanalyse en beheersplan

Om een goede beheersing te hebben van de veiligheid van uw drinkwaterinstallatie kan een risicoanalyse en beheersplan worden opgesteld. Een legionella risicoanalyse en beheersplan
(RI / BP) is in een aantal gevallen een verplichting. Het is voor de zogenaamde "prioritaire installaties" een verplichting om deze stukken aanwezig te hebben bij de installatie. Welke installaties onder de groep prioritaire installaties vallen staat beschreven in de ISSO publicatie 55.1. Enkele voorbeelden van prioritaire installaties zijn; openbare zwembaden, zorginstellingen en hotels. Een legionella risicoanalyse en beheersplan voor een prioritaire installatie dient opgesteld te worden door een bedrijf dat gecertificeerd is volgens BRL-6010. Wij zijn dan ook in het bezit van dit certificaat.

Voor de overige installaties geldt een zorgplicht en is het aan te bevelen een legionella risicoanalyse en beheersplan op te stellen en deze gelijk te behandelen als een prioritaire installatie. Bij deze installaties kan men denken aan bijvoorbeeld; sporthallen, schoolgebouwen, openbare bijeenkomstgebouwen en natte koeltoren. Met een legionella risicoanalsye en beheersplan heeft u een goede manier om een veilige installatie te verkrijgen en te behouden.