Onderwijs

Stichting OPO (Openbaar Primair Onderwijs) Borger-Odoorn:- opstellen risicoanalyse en beheersplan diverse locatiesScholengemeenschap Ubbo Emmius:- opstellen risicoanalyse en beheersplan diverse locaties
- aanpassingen aan de drinkwaterinstallatie
- monsternames
- controle beveiligingstoestellen (keerkleppen)
- thermisch desinfecteren installaties