Monstername

Door middel van een monstername kan vastgesteld worden of er een concentratie legionella aanwezig is in uw water. Dit kan zijn in een drinkwaterinstallatie of proceswaterinstallatie.
Bedrijven die vallen onder de prioritairge groepen zijn verplicht om periodiek te laten monsteren op de aanwezigheid van legionella in het drinkwater. Aan de hand van de uitslag van deze monsters kan bepaald worden of er maatregelen genomen moeten worden of niet. Ook voor de overige groepen gebruikers adviseren wij regelmatig uw drinkwater te controleren door middel van monstername. U bent namelijk wel wettelijk verplicht om er voor te zorgen dat uw drinkwater veilig is voor uw personeel, huurders of andere gebruikers.

Monstername en analyse:
Alle monsters die wij nemen worden getest op de aanwezigheid van legionella door een geaccrediteerd laboratorium. Na het nemen van het monster door ons wordt deze binnen 24 uur ingezet door het laboratorium. De uitslag van het genomen (legionella) monster is na 8 dagen bekend.