Installatie aanpassingen

Zijn er na een inspectie van uw drinkwaterinstallatie verplichte aanpassingen nodig? Wij kunnen deze aanpassing verzorgen. Het door ons aan laten aanpassen van uw installatie heeft een groot voordeel; wij hebben kennis van de juiste wet- en regelgeving en passen de installatie hier op aan, er hoeft daarom geen controle naderhand plaats te vinden door een externe partij. Mocht u de installatie aan laten passen door bijvoorbeeld uw huisinstallateur, kunnen wij deze aanpassing controleren zodat u zeker bent dat deze juist zijn uitgevoerd.