Inspectie

Is uw drinkwaterinstallatie veilig en voldoet deze aan de gestelde eisen? Wij kunnen een inspectie uit voeren van uw installatie om de huidige staat in kaart te brengen. Van elke inspectie die wij uitvoeren wordt een rapportage gemaakt met daarin omschreven de punten die aangepast dienen te worden of de punten die wij adviseren aan te passen. 

Wij voeren ook inspecties uit bij nieuw te bouwen installaties. Tijdens de bouw komen wij dan op kritische, van te voren afgesproken tijden in het bouwproces de installatie inspecteren. Denk hierbij aan de inspectie van de drinkwaterinstallatie in een vloer voordat er beton gestort wordt.