Info

Legionellavraagbaak:
De hoeveelheid legionella dat in drinkwater, aangDe Legionellavraagbaak is bedoeld als centraal informatiepunt voor eigenaren van leiding- en proceswaterinstallaties, installateurs, onderhouds- en servicebedrijven, waterbehandelingsbedrijven, adviseurs, waterleidingbedrijven, gebouwbeheerders, kortom een ieder die vragen heeft over legionella. Soms kunnen particulieren ook antwoorden op bepaalde vragen vinden en links naar andere interessante websites. Indien u slachtoffer bent van de ziekte en/of u wilt meer weten over de nasleep dan vindt u veel informatie op de website van de Stichting Veteranenziekte.

Link Website:
http://legionellavraagbaak.nl


Besmetting legionella in drinkwaterinstallaties:
De hoeveelheid legionella dat in drinkwater, aangetoond door monstername aanwezig mag zijn is maximaal 99Kve/L (<100Kve/L). Bij een overschrijding van 999Kve/L (vanaf 1000Kve/L) dient dit gemeld te worden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport. Hiervoor is een onlineformulier beschikbaar. Nadat er maatregelen genomen zijn om het drinkwater weer "schoon" te krijgen en dit ook daadwerkelijk aangetoond is door middel van monstername, dient de besmetting weer afgemeld te worden.


Link meldingsformulier: 
https://meldingen.vrominspectie.nl/melden-legionellabesmetting-in-het-leidingwater.php


Toezichthouder legionellaregelgeving:
De Inspectie Leefomgeving en Transport ziet in Nederland toe op de naleving van de regelgeving op onder andere het gebied van legionella.

Link pagina Inspectie LeefomgevingenTransport:
http://www.ilent.nl/onderwerpen/leefomgeving/legionella/


Waterwerkbladen:
De in de Waterwerkbladen genoemde voorwaarden kunnen worden gezien als voorwaarden waaraan een drinkwaterinstallatie moet voldoen om inovereenstemming te zijn met de NEN-1006 (Algemene voorwaarden voor drinkwaterinstallaties).

Link Waterwerkbladen KIWA: 
http://www.infodwi.nl/infodwi/werkbladen.aspx?id=12320 


Wetgeving onderhoud drinkwaterinstallaties:
De regelgeving omtrend het onderhoud van een drinkwaterinstallatie is beschreven in hoofdstuk 1.4G van de Waterwerkbladen.

Link Waterwerkblad 1.4G: 
http://www.infodwi.nl/uploadedFiles/Infodwi/WB-1-4-G-okt2011.pdf