Bestek

Als er een (voorlopig) ontwerp is gemaakt naar tevredeheid van de klant kunnen wij een bestek opmaken. In het bestek worden alle installatie-onderdelen, algemene bepalingen en specificaties in detail genoemd en omschreven. In het bestek wordt de ontworpen installatie tot in detail beschreven en omschreven. Met dit bestek kan het aanbestedingsproces worden ingegaan of kunnen er goede en eenduidige prijsopgaven opgevraagd worden bij verschillende partijen.